• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

MOST to sprawdzone biuro tłumaczeń dla Twojej firmy

Witamy Państwa na stronie biura tłumaczeń MOST.  Nasza firma od ponad 10  lat zajmuje się tłumaczeniami na niemal wszystkie języki świata.  Na sukces naszych Partnerów pracuje zespół doświadczonych tłumaczy, korektorów, tłumaczy przysięgłych i konsultantów. Nie boimy się nowych wyzwań - realizujemy tłumaczenia techniczne, medyczne, naukowe, ekonomiczne; obsługujemy spółki giełdowe, konferencje i szkolenia branżowe oraz tłumaczenia na najwyższym szczeblu. Z pasją dążymy do doskonałości. Podejmujemy się najtrudniejszych zadań w sferze lokalizacji programów i stron www, przygotowania do druku wielojęzykowych folderów oraz pozycji książkowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy do oferty usługi profesjonalnej obróbki rycin, grafik i schematów w tłumaczonych dokumentach, pełnego składu DTP oraz OCR. Nasze biuro tłumaczeń podoła nawet najtrudniejszym zadaniom i ekstremalnym terminom.


 

Oddając dokumenty w ręce naszego biura tłumaczeń, mają Państwo pewność fachowej obsługi i wysokiej jakości przekładu. Dla naszych stałych klientów proponujemy atrakcyjny system rabatów i ofert specjalnych. Tam gdzie inni nie podołają, my realizujemy Państwa tłumaczenia, w najkrótszym czasie i najlepszej cenie.

 W sposób kompleksowy realizujemy tłumaczenia pisemne w zakresie tłumaczenia instrukcji, dokumentacji przetargowej, dokumentacji medycznej, raportów finansowych. Nasi tłumacze podołają tekstom z zakresu techniki, mechaniki, ekonomi, medycyny i wielu innych.

tel. +48 0509660640 fax: +48 0616427280   sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Nasze tłumaczenia pracują na Twój sukces

 Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest MOST OSRODEK SZKOLEŃ I TŁUMACZEŃ MAGDALENA PASIERBEK Z SIEDZIBĄ  NIEBIESZCZANY 510, 38-504 NIEBIESZCZANY, REGON: 300387337, NIP: 687-176-23-31. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: NIEBIESZCZANY 510, 38-504 NIEBIESZCZANY,lub email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.Dane będą przetwarzane w celach handlowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora danych osobowych. 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej z podmiotem powierzającym dane

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a) dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii:

b) żądania prostowania danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) żądania ograniczenia danych osobowych - w przypadku, gdy: 

 

*osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

*przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

*Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

*osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 

*przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

*przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 

e) żądania przenoszenia danych osobowych,

f) usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy: 

 

*dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

*osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

*osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

*dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

*dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

9. Jeśli uzna Pani/Pan/Spółka, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu/Spółce prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 
 
 

tel. +48 0509660640 fax: +48 0616427280   sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.